Υπηρεσίες Συμβουλευτικού επιπέδου, Οργάνωσης, Σχεδιασμού, ολικής υλοποίησης και συντονισμού εκδήλωσης/έργου.

Έδρα

Χανιά


Τηλ

697 3320658


E-Mail

info@goproevents.gr