Προγράμματα Δημοσίου

Προγράμματα Δημοσίου

Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες όπως:

  • Οργάνωση φιλοξενίας ομάδων εργασίας και ομιλητών.
  • Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας (πχ δημιουργία προωθητικού υλικού, εκτυπώσεις, αναμνηστικά δώρα, δελτία τύπου, συνεντεύξεις τύπου, κτλ).
  • Δημιουργία όλου του υλικού συναντήσεων (πχ προσκλήσεις, ατζέντες, επικοινωνίες, κτλ)
  • Εξασφάλιση ή επιμέλεια ήδη υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισμού για την εκδήλωση (πχ οθόνες προβολής, μικρόφωνα, χειλόφωνα, προτζέκτορα, κτλ)
  • Εύρεση (αν κρίνεται απαραίτητο) επιμέρους ομάδων εξωτερικών συνεργατών (πχ, διαχειριστή ιστοσελίδας, ομάδα Digital Marketing, γραφίστες, εκτυπώσεις, φωτογράφους, παρουσιαστές, καλλιτέχνες, κτλ)
  • Οργάνωση και συντονισμό επιμέρους ομάδων εξωτερικών συνεργατών ακόμη και αν παρέχονται από τον ενδιαφερόμενο (π.χ. διαχειριστή ιστοσελίδας, ομάδα Digital Marketing, γραφίστες, καλλιτέχνες, κτλ)
  • Δυνατότητα υλοποίησης online εκδήλωσης (εξ’ ολοκλήρου)
20+

χρόνια εμπειρίας

25+

μεγάλα projects

50+

φορείς, σύλλογοι, επιχειρήσεις, ιδιώτες
100+

συνεργαζόμενοι για την υλοποίηση των projects