Άλλες Υπηρεσίες

Άλλες Υπηρεσίες

Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες όπως:

  • Δημιουργία προσωποποιημένου υλικού (πχ ημερολόγια, δώρα, κτλ)
  • Διαδικτυακές υπηρεσίες
  • Γενικό Συντονισμό Εκδήλωσης/Έργου
  • Ανάλυση/εκτίμηση/απολογισμός αποτελέσματος και στόχων Εκδήλωσης/Έργου
  • Κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμο, βάπτιση, κτλ)
  • Production Coordination για εταιρείες κινηματογραφικών/τηλεοπτικών παραγωγών
20+

χρόνια εμπειρίας

25+

μεγάλα projects

50+

φορείς, σύλλογοι, επιχειρήσεις, ιδιώτες
100+

συνεργαζόμενοι για την υλοποίηση των projects