Συμβουλευτικού Χαρακτήρα

Συμβουλευτικού Χαρακτήρα

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε διάφορα επίπεδα και τομείς (πχ οργάνωση γραφείου/συλλόγων, προετοιμασία συνεντεύξεων για εργαζόμενους ή φοιτητές, κτλ)

20+

χρόνια εμπειρίας

25+

μεγάλα projects

50+

φορείς, σύλλογοι, επιχειρήσεις, ιδιώτες
100+

συνεργαζόμενοι για την υλοποίηση των projects