Σεμινάρια – Συνέδρια – Ειδικές τελετές

Σεμινάρια - Συνέδρια - Ειδικές τελετές

Ανάλογα με τις ανάγκες σας μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες όπως:

 • Γενικό οργανωτικό σχεδιασμό της εκδήλωσης
 • Ανάπτυξη σχεδίου Προϋπολογισμού εκδήλωσης
 • Ανάπτυξη Χρονοδιαγραμμάτων ενεργειών και προϋπολογισμού ανά τομέα
 • Ανάπτυξη χορηγικού προγράμματος και συμβολή στην εξεύρεση χορηγιών
 • Ανάπτυξη εναλλακτικών πλάνων διεξαγωγής
 • Ανάπτυξη πλάνου Risk Management
 • Δυνατότητα υλοποίησης online εκδήλωσης (εξ’ ολοκλήρου)
 • Επικοινωνία με ομιλητές, παρουσιαστές, κτλ και οργάνωση υλικού τους για την εκδήλωση
 • Οργάνωση μετακινήσεων, διαμονής, διατροφής, κτλ ομιλητών και επίσημων καλεσμένων
 • Εξασφάλιση ή επιμέλεια τεχνολογικού εξοπλισμού για την εκδήλωση (πχ οθόνες προβολής, μικρόφωνα, χειλόφωνα, προτζέκτορα, κτλ)
 • Επιμέλεια υλικού παρουσίασης και δημοσιότητας
 • Διαχείριση ΜΜΕ
 • Οργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου (αν κρίνεται απαραίτητο)
 • Συνεχή ενημέρωση του Κεντρικού Φορέα της εκδήλωσης (πχ ΔΣ, ΟΕ, κτλ) για όλα τα στάδια προετοιμασίας
 • Εύρεση (αν κρίνεται απαραίτητο) επιμέρους ομάδων εξωτερικών συνεργατών (πχ, διαχειριστή ιστοσελίδας, ομάδα DigitalMarketing, γραφίστες, εκτυπώσεις, φωτογράφους, παρουσιαστές, καλλιτέχνες, κτλ)
 • Οργάνωση και συντονισμό επιμέρους ομάδων εξωτερικών συνεργατών ακόμη και αν παρέχονται από το διοργανωτή (πχ διαχειριστή ιστοσελίδας, ομάδα DigitalMarketing, γραφίστες, καλλιτέχνες, κτλ)
 • Κομβικές ενέργειες για αυξημένη συμμετοχή
 • Πανελλήνια και διεθνή προβολή της εκδήλωσης
 • Τουριστική ανάπτυξη της εκδήλωσης / τουριστικά πακέτα
 • Σχεδιασμό πλάνων αντιμετώπισης και ενημέρωσης κοινού με τους αρμόδιους φορείς σχετικά με τον COVID-19
 • Οργάνωση και συντονισμό ενεργειών μετά το πέρας της εκδήλωσης (πχ οργανωτικός απολογισμός, δελτία τύπου, ευχαριστήρια, κτλ)
20+

χρόνια εμπειρίας

25+

μεγάλα projects

50+

φορείς, σύλλογοι, επιχειρήσεις, ιδιώτες
100+

συνεργαζόμενοι για την υλοποίηση των projects